PODZIĘKOWANIE

09.05.2017r.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Pauliny i Mateusza  z Ciążenia za zebranie i przywiezienie 146kg karmy.