Wolontariat

Od marca 2013 roku w schronisku dla zwierząt działa wolontariat. Osoby pełnoletnie chętne do pomocy, mogą się zgłaszać do pracownika schroniska, który udzieli szczegółowych informacji.