PODZIĘKOWANIE

10.04.2018r.

Serdeczne podziękowania dla dzieci, rodziców i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu za zebranie i przywiezienie 75 kg karmy.