PODZIĘKOWANIE

24.05.2017r,

Serdeczne podziękowania dla dzieci należących do Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie, ich rodziców i opiekunów za zebranie i przywiezienie 68 kg karmy.