OPŁATY ZA USŁUGI SCHRONISKA

  1. jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia 100,00 zł
  2. opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem czasowo odebranym właścicielowi:
    • kot 4 zł/ dobę
    • pies do 10 kg masy ciała 5 zł / dobę
    • pies od 10 – 20 kg masy ciała 7 zł/ dobę
    • pies powyżej 20 kg masy ciała 10 zł/dobę