Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zdjęcia zwierząt aktualizowane są na bieżąca na Facebooku prowadzonym przez wolontariuszy. Odnośnik do strony Facebooka znajduje się w lewym górnym rogu.

Ważne: nie wszystkie psy pojawiające się o określonych (stałych) porach w danej okolicy są bezdomne.
Nieodpowiedzialność właścicieli dopuszczających do wałęsania się psów naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci.
Dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) utrudnia zwierzęciu powrót do właściciela, albowiem inne osoby zapewniają mu schronienie oraz wyżywienie, wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna. Wnioski o interwencję pracownika schroniska wobec traktowanego w ten sposób zwierzęcia nie będą realizowane, gdyż w świetle obowiązujących przepisów pies ten ma właściciela, którym jest osoba dokarmiająca go i dająca schronienie. (Art. 181 K.C.). Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem (Art. 181 KC.). Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie i opiekę. Takie postępowanie (t. j. czasowe przygarnięcie psa i dożywianie go) odbiera mu szansę powrotu do domu. Miejmy również świadomość, że środki finansowe, jakie gminy przeznaczają na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom są środkami wszystkich mieszkańców gminy.