W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia zaleca się:

  • samodzielnie nie udzielać pomocy rannym dzikim zwierzętom z uwagi na istniejące zagrożenie np.: pogryzienie, kopnięcia – ranne duże zwierzę może być niebezpieczne;
  • nie dotykać młodych zwierząt pozostawionych czasowo przez matki (np.: zajączków lub sarenek), ponieważ przekazanie im naszego zapachu naraża je na atak drapieżników a ponadto powoduje, że zwierzęta te nie zostaną zaakceptowane przez ich naturalnych rodziców;
  • nie zabierać podlotów ptaków znajdujących się pozornie bez opieki pod drzewami lub w innych miejscach, ponieważ często młode ptaki karmione są przez rodziców poza gniazdem.

Nie podejmujmy samodzielnie decyzji w sprawie udzielania pomocy dzikim zwierzętom, bo mając szlachetne zamiary możemy im bardzo często zaszkodzić.

W przypadku zaobserwowania rannego dzikiego zwierzęcia należy o tym fakcie powiadomić jedną z wymienionych instytucji:

Komendę Powiatowej Policji w Słupcy tel. 47 773 82 00 

Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy tel. 63 223 42 80 

Gabinet Weterynaryjny Pana Mariusza Witkowskiego pod numer tel. 695 680 614

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym ( w godzinach pracy schroniska ) pod nr tel. 609207363 lub 536 035 538

Lista ośrodków rehabilitacji zwierząt w Wielkopolsce

Nazwa ośrodka rehabilitacyjnego Lokalizacja Adres korespondencyjny Zakres działalności ośrodka
Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50
62-580 Grodziec
ul. Leśna 50
62-580 Grodziectel.: 63 24-85-027
fax: 63 24-85-027
ptaki i ssaki
Polski Związek Łowiecki Stacja Badawcza ul. Sokolnicza 12
64-020 Czempiń
ul. Sokolnicza 12
64-020 Czempińtel.: 61 28-26-563
fax: 61 28-27-340
ptaki i ssaki
Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Osieku* Osiek 38
63-920 Pakosław
Osiek 38
63-920 Pakosław
jeleń europejski, daniel, sarna, dzik, zając szarak, dziki królik
Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Kleszczynie Kleszczyna 3
77-400 Złotów
Kleszczyna 3
77-400 Złotów
ptaki, ssaki (z wył.: żubra, jelenia szlachetnego, łosia
i niedźwiedzia brunatnego), gady i płazy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Szydłowska 43
Poznań
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
ptaki, ssaki (wiewiórka pospolita, jeż zachodni, jeż wschodni, zając szarak, bielak)
Fundacja Fauna Polski Stobnica 1, 64-607 Kiszewo Stobnica 1, 64-607 Kiszewo ryś
Fundacja Leśna Pomoc ul. Madera 6a, 62-308 Targowa Górka ul. Madera 6a, 62-308 Targowa Górka ptaki, ssaki (drapieżne, gryzonie, zającokształtne, kret, jeż wschodni, jeż zachodni, jeleń szlachetny, sarna, łoś), gady, płazy
Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Kościanie ul. Wielichowskiej 76, 64-000 Kościan ul. Anny Grątkowskiej 21,
64-000 Kościan
ptaki (siewkowe, sowy, szponiaste, drozdowate, dzierzby, dzięciołowate, gołębiowate, jaskółkowate, jerzykowate, krukowate, łuszczaki, muchołówkowate, mysikróliki, pełzacze, pliszkowate, pokrzewkowate, sikory, skowronki, sokołowate, szpaki, trznadlowate, wróble,
dudek, kowalik, kukułka, lelek, strzyżyk, wilga, zimorodek), ssaki (nietoperze, jeż zachodni, kuna domowa, kuna leśna, wiewiórka pospolita, zając szarak)
Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Spytkówkach* Spytkówki
ul. Polna 3
64 – 000 Kościan
Spytkówki
ul. Polna 3
64 – 000 Kościan
Gady, płazy, ptaki, ssaki:
– z rzędu: jeżokształtne, zającokształtne, nietoperze, ryjówkokształtne, gryzonie, drapieżne – z wyłączeniem wilka, rysia, niedźwiedzia brunatnego, foki szarej, foki obrączkowanej i foki pospolitej.
– z gatunku: sarna