PODZIĘKOWANIE

17.12.2017r.

Serdeczne podziękowania dla dzieci, rodziców i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Orchowie za zebranie i przywiezienie 73 kg karmy.

28.12.2017r.

Serdeczne podziękowania dla Pani Faustyny Beker ze Strzałkowa za zebranie i przywiezienie 36 kg karmy.

PODZIĘKOWANIE

20.12.2017r.

Serdeczne podziękowania dla dzieci, rodziców i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Wólce za zebranie i przekazanie 30 kg karmy.

20.12.2017r.

Serdeczne podziękowania dla dzieci, rodziców i opiekunów z Gminnego Przedszkola w Ciążeniu za zebranie  i przykazanie 18 kg karmy.

20.12.2017r.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Estery i Karola Szymczaków z Ostrowitego za zebranie i przekazanie 35 kg karmy.