Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc materialną i finansową dla schroniska.