Podziękowanie

Przewodniczący Zarządu Związku składa serdeczne podziekowania za pomoc dla schroniska Szkole Podstawowej im. K. Baczynskiego w Ciążeniu.