Podziękowanie

Przewodniczący Zarządu Związku składa serdeczne podziekowania za pomoc dla schroniska Szkole Podstawowej im. K. Baczynskiego w Ciążeniu.

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc materialną i finansową dla schroniska.

Szkolenie dla pracowników i wolontariuszy schroniska

Ewelina Włodarczyk i Andrzej Kłosiński zapraszają na szkolenie „Pies w schronisku. Opieka i postępowanie”. Więcej informacji na stronach www.canid.pl i www.amichien.pl Kontakt: ewlodarczyk@canid.pl