PODZIĘKOWANIE

02.01.2017r.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy w roku 2016. w mniejszy lub większy sposób wsparli schronisko poprzez przekazanie m.in. karmy.