PODZIĘKOWANIE

14.12.2015r.
Serdeczne podziękowania dla Pani Justyny  z Warszawy za przysłanie 72kg karmy.

Serdeczne podziękowania dla Pana Radosława z Mikorzyna za przywiezienie i przekazanie 35kg karmy.

Serdeczne podziękowania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciążeniu za przywiezienie i przekazanie 47kg karmy.