Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w mniejszym lub większym stopniu przekazali jakąkolwiek pomoc dla schroniska.