Podziękowanie

Podziękowanie dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo, za zbiórkę i przekazanie karmy dla schroniska.