PODZIĘKOWANIE

01.12.2015r.
Serdeczne podziękowania dla Państwa Doroty i Sławomira Tatur z Piotrowic oraz ich bliskich za zebranie i przekazanie 77kg karmy.

03.12.2015r.
Serdeczne podziękowania dla uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie za zebranie i przekazanie 56kg karmy oraz dla Pani Agnieszki Hinz zorganizowanie zbiórki.