Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kotuni oraz dla nauczyciela przyrody Pani Ewy Pokorskiej-Furmaniak za zorganizowanie zbiórki i przywiezienie 24 kg karmy dla naszych podopiecznych.