Dnia 29 lipca br w okolicach Otocznej zaginęła suczka Husky. Neli miała czerwoną obroże na szyi. Ostatni raz prawdopodobnie widziano ją w miejscowości Staw. Jeżeli ktokolwiek ją widział lub wie gdzie teraz się znajduje proszę o kontakt 783-757-437

DLA ZNALAZCY NAGRODA!!!