Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla uczniów biorących aktywny udział w Szkolnym kole PCK przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie oraz ich opiekunów za zorganizowanie zbiórki karmy dla naszych podopiecznych.