Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla SP z Powidza za zebranie i przekazanie dla schroniska 15 kg karmy.