Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla uczniów i opiekunów  z SP w Strzałkowie za zorganizowanie zbiórki i przekazanie 140 kg karmy dla schroniska.