Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej oraz Pani Marty Grabowskiej i Pani Beaty Woźniak które zorganizowały zbiórkę karmy w ilości 45kg suchej karmy oraz 21 puszek jak również kocy.