Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie za przywiezienie karmy.