Informacja

Do zadań schroniska należy sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W przypadku gdy po przebywające w schronisku zwierzę zgłosi się jego właściciel, winien wnieść opłatę jednorazową w wysokości 100,00 zł oraz opłatę za okres pobytu psa w schronisku w wysokości określonej tabelą opłat zawartą w regulaminie placówki.Regulamin schroniska nie przewiduje jednak przyjmowania zwierząt od ich właścicieli. Na podstawie obowiązującego regulaminu schroniska nie jest możliwe przejęcie stałej opieki nad zwierzęciem